Sinds 11 januari 2008 bestaat het vak MEDISCH PEDICURE.

Een medisch pedicure onderscheid zich met kwaliteit,professionaliteit,vakmanschap gekwalificeerde scholing en kan cliënten met alle mogelijk risico voeten en probleem voeten behandelen.

Onder meer door de vergrijzing in onze maatschappij, de groei van het aantal patiënten met diabetes (suikerziekte) en de verdergaande specialisering en professionalisering van de zorg, is er een toenemende vraag naar pedicures die alle kennis en technieken beheersen om mensen met risicovoeten te behandelen, zowel verzorgend als preventief. Onder andere mensen met diabetes, reuma, standsafwijkingen en met complexe huidproblemen kunnen ‘risicovoeten' hebben. Medisch Pedicures zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen. Daarnaast hebben zij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en –reparatie en anti-druk technieken.

Nagel reparatie Anti-druk technieken

Het beroep Medisch Pedicure is ontstaan vanuit de vraag van verwijzers:

zoals huisartsen, medische specialisten en de verzekeraars. Met de nieuwe professie is er nu duidelijkheid omschreven wat de competenties van de Medisch Pedicure zijn, zodat men weet, waar mensen met probleem voeten naartoe verwezen kunnen worden. De Medisch Pedicure sluit nauw aan bij de podotherapeut en zij hebben de kennis en kunde om mensen met probleemvoeten zeer professioneel te behandelen. Om deze reden zijn er een aantal zorgverzekeraars die behandelingen van de Medisch Pedicure vergoeden. In 2009 zullen nog meer verzekeraars de behandelingen na indicatie van de arts gaan vergoeden Door de strenge selectie, die plaats vond onder de gevestigde pedicures, in de aanloop naar de opleiding Medisch Pedicure alsmede de hoge eisen voordat men aan de examens deel mocht nemen en de strenge beoordeling tijdens de praktijkexamens kan men stellen dat de geslaagden zich allen duidelijk onderscheiden hebben.

Natuurlijk is het niet zo dat een medich pedicure geen “gewone”pedicure behandelingen meer doet. Uiteraard kan men zonder bovengenoemde klachten ook terecht bij de medisch pedicure